Jan's Blogg

Om kristendom, hverdagsteologi og livets mysterier

Publisert: 25.08.2015,    Endret dato: 04.02.2016

Demokratiet

Demokratiet bygger på forståelsen av menneskeverdet.

Det ultimate uttrykket for menneskeverd finner vi i Bibelen og Johannes 3:16 som sier: For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

På dette grunnlaget bør vi forstå at alle mennesker har en ukrenkelig verdi, uansett kjønn, alder tro, legning, helse m.m.

På dette grunnlaget plikter jeg å respektere alle mennesker i fra folkeslag med alle typer bakgrunner.

Det står også at den som forakter en stakkar forakter hans skaper (Ordspr 14:31 og 17:5).

Når ett samfunn sekulariseres fjernes det også i fra forståelsen av menneskeverdet, og grunnlaget for demokratiet svekkes. Ett demokrati uten Gudsfrykt mener jeg er ett svekket demokrati.

Om man forsøker å innføre demokrati i nasjoner som ikke har ett slik grunnlag så vil man aldri lykkes, det blir som å bygge ett hus på sand uten fundamenter.