Jan's Blogg

Om kristendom, hverdagsteologi og livets mysterier

Publisert: 25.08.2015,    Endret dato: 04.02.2016

Endetiden

Endetiden er ett veldig komplekst tema. Jeg for min del syntes at de fleste teoriene jeg hører bygger altfor mye på spekulasjoner og antakelser som betinger spesielle tolkinger og konsekvenser av dette i flere ledd.

Jeg har for min del kommet fram til en formel som kanskje er så enkel at det går rett forbi dem som er overbevist om at dette er ett forferdelig komplisert emne.

Her er formelen:

  1. Tiden fra syndefallet til pakten med Abraham       = ca 2000 år 
  2. Tiden fra pakten med Abraham til oppstandelsen  = ca 2000 år
  3. Tiden fra oppstandelsen til tusenårsriket              = ca 2000 år (0030 - 2030)
  4. Tusenårsriket starter ca år 2030 etter Kristus.

Guds tidsplan

Det som forvirrer mange er forståelsen av paktene og når de gjelder. Det nye testamentet startet ikke ved Jesu fødsel som man gjerne skulle anta på grunnlag av vår tidsrekning. Man må forstå at den nye pakten startet først da Jesus stod opp igjen som den førstefødte av den kommende slekt.

Det var ingen som kunne bli født på nytt som en ny skapning i Kristus før soningen for syndene var gjennomført og Jesus hadde stått opp igjen. Det er først når Jesus har fullført offertjenesten og har stått opp igjen at en ny epoke starter og den nye pakten trer i kraft.

Året 2030 er basert på at Jesus var ca 30 år gammel da han ble korsfestet, døde og stod opp igjenn.

Før Tusenårsriket starter skal Antikrist regjere i 3,5 år som redningsmann og 3,5 år som tyrann, tilsammen 7 år (starter om ca 8 år fra i dag i 2015), og før da igjen skal værden være i fullstendig kaos, som jeg vil anta å være 3. verdenskrig. 

Profetien fra Valdres-kvinnen sier at vi skal rykkes opp til himmelen før 3. verdenskrig, som beyr at vi har svært kort tid igjenn.

Det er begrenset dokumentasjon for de andre 2000 års epokene, men i følge tidslinjer jeg finner i bibelen og på nett så stemmer det sånn tålig. Eksempel: Bibelsk tidslinje

En profeti om disse tidene som har gjort sterkt inntrykk på meg: Profetien fra valdres-kvinnen