Jan's Blogg

Om kristendom, hverdagsteologi og livets mysterier

Publisert: 30.08.2015,    Endret dato: 04.02.2016

God nok for Gud?

Jeg hører av og til at man sier at Gud har skapt meg med mine feil og mangler og aksepterer meg akkurat som jeg er.

Dette er myte, og de som tror på den bedrar seg selv.

2. Kor 3-.18 "Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd."

Vi har fått Bibelen så Gud kan forvandle oss i gjennom sitt ord til den han har skapt oss til i sitt bilde.

Gud skapte Adam og Eva. Ut i fra Adam og Eva kom Kain og Abel, og ut i fra dem kom to nye slektsgrener og fra dem igjen kom enda flere slektsgrener, og til slutt, - her er vi, - fremdeles ett resultat av at Gud skapte Adam og Eva. Det er på mange vis helt ufattelig at vi fremdeles er som mennesker, men samtidig ett fantastisk vitnesbyrd for hvor fullkomment Gud skapte Adam og Eva.

I menigheten har vi en lav terskel for hvem vi slipper inn. Vi stiller ikke krav til att man må bevise at man har levd syndfri så eller så lenge. Men vi ønsker samtidig at de som kommer skal få en positiv opplevelse der de blir forvandlet til mennesker med en høyere integritet der de lar bibelens verdier få vokse frem i deres eget liv.

En annen grøft er når man tenker at jeg ikke er god nok til å kalles en kristen. Det blir som om man må ta eksamen før man kan starte i første klasse.

Jeg er god nok som jeg er til å komme fram for Gud den allmektige så Han kan ta tak i mitt hjerte og min sjel for å forme meg som pottemakeren etter sin gode vilje, så Hans kjærlighet og Åndens frukter kan få romslig plass og utfoldelse i min hverdag.

Romerbrevet 9:21 "Bestemmer ikke pottemakeren over leiren, så han av samme leirklump kan lage én krukke til fint bruk og en annen til simplere bruk?"