Jan's Blogg

Om kristendom, hverdagsteologi og livets mysterier

Publisert: 25.08.2015,    Endret dato: 31.10.2017

Loven

Er vi fri i fra loven? Gjelder loven i dag?

Lovens grunnleggende hensikt er å gjøre oss i stand til å skille mellom rett og galt og den forteller hvilken dom som gjelder når noen forbryter seg imot den.

Dersom Jesus avskaffet loven betyr det at det ikke lenger finnes hjemmel for å dømme en som synder. Da vil det ikke lenger finnes noen som kan dømmes, og da er det ikke lenger behov for nåde.

Loven utgjør også grunnloven for Guds rike. Ett rike kan ikke bestå uten en grunnlov. Uten en grunnlov vil det ikke finnes ett fundament for å forfølge og straffe mennesker som gjør utett. Et samfunnet vil gå til grunne når det ikke finnes hjemmel for å straffeforfølge forbrytere.

Som nye skapninger i Kristus får vi også vårt navn skrevet i Livets bok og medborgerrett i Guds Rike. Vi er underlagt rikets lover med dets rettigheter og plikter men kan dermed nyte av samfunnets beskyttelse.

Som jeg ser det så er loven til for å gi oss trygghet og beskyttelse, og derfer en fantastisk velsignelse.