Jan's Blogg

Om kristendom, hverdagsteologi og livets mysterier

Publisert: 25.08.2015,    Endret dato: 12.03.2016

Synd mot Den Hellige Ånd

For noen år siden følte jeg at Guds-livet mitt var kjølig og fraværende. Mens jeg leste litt i Bibelen kom jeg over versene i Matteus 12:31 der det står: Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli tilgitt.

Det gikk kaldt nedover ryggen. Ooops har jeg virkelig gjort det? Er alt håpet ute? Mange spørsmål raste i gjennom hodet mitt. Men det spørsmålet som satt igjenn til slutt var "Hva har jeg gjort som utløste dette"

Siden synden var mot Den Hellige Ånd så startet jeg med å finne ut hva som var Den Hellige Ånds oppgave. I Johannes 16:8 står det "Når Han kommer, skal Han overbevise varden om synd, og om rettferdighet, og om dom."

Hva står det her da. Slik jeg tolker det så beskriver dette forskjellige faser i prosessen for en omvendelse.

Videre i versene 9-11: "Om synd, fordi de ikke tror på meg, om rettferdighet , fordi Jeg går til Min Far og dere ikke ser Meg lenger, om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt."

Fasene i min omvendelse:

  1. Syndenød
  2. Søker omvendelse og tilgivelse
  3. Guds fred

Det finnes også mange liknende skriftsteder i Bibelen som beskriver at dersom man ikke omvender seg, ber om tilgivelse og bekjenner Jesus som Herre så kan man aldri få tilgang til Guds rike.

Jakobs brev 5:19 Mine søsken! Dersom en av dere forviller seg bort fra sannheten og en annen får ham til å vende om, 20 så skal dere vite: Den som får en synder til å vende om fra sine ville veier, berger sjelen hans fra døden og skjuler en mengde synder.

Matteus 13:15  For dette folkets hjerte er blitt fett, tungt hører de med ørene, og øynene har de lukket til, så de ikke kan se med øynene, ikke høre med ørene, ikke forstå med hjertet og ikke vende om, så jeg får helbrede dem.

Finnes det noe håp for en som har syndet mot Den Hellige Ånd?

Ja det gjør det heldigvis. Men da må man slutte å motarbeide Den Hellige Ånd og gjøre det som Han vil overbevise oss om.

Det finnes kun en synd som ikke kan tilgis og det er bare når man velger å ikke ta imot tilgivelse.

På samme måte som om man kjører mot Oslo (i fra Sørlandet) så vil man aldri i evighet komme til Stavanger. Man må omvende seg, snu bilen, og kjøre mot målet.

Eller om man er sulten;
Om du ikke spiser opp maten din kommer du aldri til å bli mett.

Sånn er det når Talsmannen forsøker å overbevise meg om synd, rettferdighet og dom. Om jeg ikke vil la meg overbevise, så vil jeg aldri komme på rett spor, da finnes det ikke noe håp for meg.

Så la oss derfor omvende oss, be om tilgivelse, så vi kan sette kursen mot det lovede landet med takk og lovprisning til Himmelens og jordens skaper.