Jan's Blogg

Om kristendom, hverdagsteologi og livets mysterier

Publisert: 30.08.2015,    Endret dato: 07.09.2015

Tienden

Tienden er ett begrep i bibelen som jeg mener har blitt mer og mer missforstått.

Tienden = 10% av det Gud skylder oss, eller 10% av det Gud har gitt oss?

"Tienden = Førstegrøden = Takknemlighetsgave"

Da jeg var ung og hørte mye på herlighetsteologi fikk vi vite at det å gi tiende var som å gjøre en avtale med Gud. Vi fikk høre mye om å høste i hundre fold og vi måtte derfor følge godt med på at vi fikk høste rikelig av det vi sådde. Tienden ble som en kontrakt med Gud der han skylte og gi tilbake til oss 100 ganger så mye som vi sådde. Om vi ønsket oss ett nytt hus, Mercedes eller bli kvitt gjeld, så gjaldt det å gi tiende eller gjerne mer.

I andre sammenhenger hører vi gjerne at det er tid for offergaver, som da underforstått som tiende.

Jesus oppfylte loven, i den forstand att han oppfylte offertjenesten. Han var det ultimate offer. Derfor blir det som en Gudsbespottelse om vi fortsetter å ofre. Da kommuniserer vi at Jesu offer ikke var godt nok.

Tienden er ikke en del av loven. I forholdt til hvordan jeg forstår dette så er den er derimot en videreføring av førstegrøden. Førstegrøden er en takknemlighetsgave til Gud for den høsten han har gitt oss.

Tienden handler ikke om framtiden, men om hva Gud i sin nåde har gitt oss.

2. Kor. 9:7 "Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver."