Jan's Blogg

Om kristendom, hverdagsteologi og livets mysterier

Publisert: 25.08.2015,    Endret dato: 04.02.2016

Placebo

Placebo-effekten er noe jeg misstenker at vi er litt redde for å prate om i kristne kretser.

Jeg syntes at det er fantastisk at Gud har skapt oss slik at kroppen vår har evne til å helbrede seg selv. Om jeg får ett kutt i huden så tar det bare noen uker så er det grodd sammen igjen og kanskje ikke synlig i det hele tatt. Om jeg brekker et ben så gror det sammen igjen og kanskje fullt gjenopprettet i løpet av 6 uker.

Det er ett bevis for Guds fantastiske kjærlighet at han har satt oss slik sammen at vi kan helbredes uten at han selv er til stede.

Slik er det også med placebo-effekten. Når vi tror sterkt nok på enten ett legemiddel, eller den som gir oss legemiddelet, eller omstendighetene rundt, så virker det tydeligvis slik at det mobiliserer kroppen vår til å ta grep for å helbrede seg selv.

Det som er litt oppsiktsvekkende i dette er at det også kan skje i møter der kristne samles. Om man tror sterkt på en predikant, eller tjenesten denne står i vil den samme effekten oppstå. Vi har da møter der mennesker blir helbredet uten at Gud er til stede.

Når noen blir helbredet for enkle plager så beviser det altså ikke at Gud er til stedet men det betyr likevel ikke at han ikke fortjener å bli æret. Det er jo han som har skapt oss slik.

Jeg mener at det er veldig viktig å være klar over dette. Det står i Matteus 24:24, For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill. 

Om man tror at dersom det skjer ett under så må det være Gud, da er risikoen til stedet for at man vil bli lurt.

Da Moses og Aron stod foran farao og ville ha Israelsfolket ut fra Egypt fikk Aron stor konkurranse da staven han kastet på bakken ble til en slange. Det var flere der av faraos menn som fikk til det samme.

Selv om slangen til faraos menn ble slukt av Arons slange og på den måten viste at Gud som var med dem var større, så er jo ikke det alltid tilfelle.